กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เชิญฟังบรรยายและชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปี 2562

25 ก.ค. 2562

เชิญฟังบรรยายและชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

372 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญฟังบรรยายและชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ


  • 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

การบรรยายเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 

หัวข้อ “ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

- วิทยากร โดย อ.ดร.จตุพร โคตรกนก และ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ 

- ดำเนินรายการ โดย ดอกรัก พยัคศรี


  • เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "รามเกียรติ์ ตอน ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร"

- โดย คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศูนย์ศิลปะอ่างทอง (AAC : Angrhong Arts Center)

- อำนวยการแสดง โดย ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ และ ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม


 

* สำรองที่นั่งฟรี ที่
https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/294

** สอบถามข้อมูล โทร. 0-2880-9429

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

25 ก.ค. 2562

14:00 - 19:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332