กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ"นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ"
กิจกรรมปี 2562

26 ก.ค. 2562

25 ต.ค. 2562

นิทรรศการ"นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ"

919 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

"นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ" 

ณ พระที่นั่งอิศราวินัจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (ปิดวันจันทร์และอังคาร)

 

** ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒ / ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๗๐ 

หรือ National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่สร้าง : 23 กรกฎาคม 2562

1

แบ่งปัน

26 ก.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493