คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร
กิจกรรมปี 2562

16 ส.ค. 2562

ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

875 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๘๑ ปีเมืองสกลนคร

ขอเชิญผู้สนใจชม นิทรรศการ และ รับฟังบรรยาย 

เนื่องในกิจกรรม "ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์เฉลิมหล้าทศมราชา วาระครบ ๑๘๑ ปี การพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนคร"

 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  • มีเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนจำกัด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐๖๓ - ๗๒๐ ๕๑๑๑ **

วันที่สร้าง : 23 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

16 ส.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-744009

โทรสาร : 042-744009