กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร
กิจกรรมปี 2562

16 ส.ค. 2562

ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

225 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๘๑ ปีเมืองสกลนคร

ขอเชิญผู้สนใจชม นิทรรศการ และ รับฟังบรรยาย 

เนื่องในกิจกรรม "ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์เฉลิมหล้าทศมราชา วาระครบ ๑๘๑ ปี การพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนคร"

 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  • มีเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนจำกัด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐๖๓ - ๗๒๐ ๕๑๑๑ **

วันที่สร้าง : 23 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

16 ส.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-744009

โทรสาร : 042-744009