คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   รื่นรมย์ชมวังปารุสก์: เปิดประตูสู่กาลเวลา
กิจกรรมปี 2562

05 ก.ค. 2562

07 ก.ค. 2562

รื่นรมย์ชมวังปารุสก์: เปิดประตูสู่กาลเวลา

996 ผู้เข้าชม

4

แบ่งปัน

ขอเชิญเที่ยวชมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ในธีม “เปิดประตูสู่กาลเวลา”

ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

 

กิจกรรมภายในงาน

 • ร้านค้าศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุค
 • กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน 
 • กิจกรรมนำชมตำหนักปารุสกวัน
 • การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ K-9
 • การแสดงดนตรีไทย / การแสดงดนตรีแจ๊สโดยวงดุริยางค์ตำรวจ
 • สาธิตการทำบุหงารำไป / สาธิตการร้อยมาลัยโคม / สอนการสานปลาตะเพียนใบลาน / สาธิตการประดิษฐ์แป้งพวง
 • ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก / การแสดงรำฉุยฉาย / การแสดงฟ้อนสาวไหม / ขับเสภา
 • แต่งชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกฟรี
 • กิจกรรมเสวนา โดย อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์

- วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕” 

- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖”

 

จัดโดย
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทร.๐๒ ๒๘๒ ๕๐๕๗ หรือ facebook พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

วันที่สร้าง : 21 มิถุนายน 2562

4

แบ่งปัน

05 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562

10:00 - 20:00

เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา
แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-282 5057

โทรสาร : 02-282 5057