กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาแลกเปลี่ยนหนังสือ:ศาสนากับความรุนแรง
กิจกรรมปี 2562

20 ก.ค. 2562

เสวนาแลกเปลี่ยนหนังสือ:ศาสนากับความรุนแรง

319 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ขอเชิญเสวนาแลกเปลี่ยนหนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’


วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

** สำรองที่นั่งฟรีที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/290

 

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน

13.20 น. กล่าวเปิดงาน

13.30 น. คุณพิพัฒน์ พสุธารชาติ ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Illuminations Editions กล่าวถึงที่มาของหนังสือรุนแรง

13.40 น. หนังสือศาสนากับความรุนแรง ในทรรศนะของ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

14.45 น. เสวนา หัวข้อ “ศาสนาไม่มีความรุนแรง หรือ ความรุนแรงไม่มีศาสนา?” 

  • ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน 
  • อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ หนึ่งในผู้เขียนบทความ
  • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. วิจารณ์
  • ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ วิจารณ์ปิดท้าย

ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2562

1

แบ่งปัน

20 ก.ค. 2562

13:00 - 17:00

20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2880-9429

โทรสาร : 0-2880-9332