กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ๑๖๐ ปี พระนครคีรี
กิจกรรมปี 2562

12 ก.ค. 2562

14 ก.ค. 2562

๑๖๐ ปี พระนครคีรี

517 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชวนร่วมงานวัฒนธรรมย้อนรำลึกรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในโอกาสครบรอบ #๑๖๐ปีพระนครคีรี 

และเชิญชวนแต่งไทยมาร่วมงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

 

กิจกรรมภายในงาน อาทิ

 • รถรางนำชมจากถ้ำเขาหลวงสู่เขาวังทุกช่วงเช้า
 • ถ่ายภาพย้อนยุคฉากหลังร่วมสมัย ร.๔
 • บริการให้เช่าชุดไทย
 • สาธิตการถักสไบกรองทอง การอัดจีบสไบแบบชาววัง การดูแลรักษาผ้าเก่า
 • สาธิตการทำเครื่องแขวน ศิลปะการตอกกระดาษ การปั้นปูนสด การเย็บย่าม
 • สาธิตการวาดภาพตามแนวขรัวอินโข่ง
 • จับสลากต้นกัลปพฤกษ์
 • ยามเย็น ฟังดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ โดย รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลีและมวลมิตร

 

การบรรยายทางวิชาการช่วงบ่ายถึงเย็นทุกวัน

 • วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

- เรื่อง "เขาวังกับชาววัง" โดย ศ.ธงทอง จันทรางศุ

- เรื่องภาพเก่าเขาวัง โดย ผศ.พีรศรี โพวาทอง

 • วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- เรื่อง "จากเขาหลวงถึงเขาวัง" โดย ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

- เรื่อง "ผู้คนและการแต่งกายสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ " ประกอบการแสดงการแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ โดย อ.ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง

 • วันอาทิตย์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- เรื่อง "การฟื้นฟูบูรณะพระนครคีรี" โดย คุณอุไรวรรณ ตันติวงษ์ และหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

 

** สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร. ๐๓๒ - ๔๒๕ ๖๐๐ หรือ Facebook พระนครคีรี กรมศิลปากร / Phra Nakhon Khiri, The Fine Arts Department

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

เลขที่ 97 ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032-401 006, 032-425 600

โทรสาร :