กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานอยุธยาน่ายล
กิจกรรมปี 2562

07 มิ.ย. 2562

08 มิ.ย. 2562

งานอยุธยาน่ายล

344 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “อยุธยาน่ายล” 

ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 

  • วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

บรรยายวิชาการในหัวข้อ "ยลอยุธยาผ่านมุมมองทางภูมิวัฒนธรรม"  โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2562 

การแสดงไฮไลท์ "หุ่นละครเล็ก"

 

** สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โทร. ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ สถาบันอยุธยาศึกษา

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

07 มิ.ย. 2562 - 08 มิ.ย. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407