กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมปี 2562

26 พ.ค. 2562

23 มิ.ย. 2562

แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ

220 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชม

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562  

ทุกวันอาทิตย์  เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

 

  • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 - วง ดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาฯ CU Band(หลังการแสดงจะมีพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล (แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง)
  • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562  - ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ สโมสรนิสิตจุฬาฯ
  • วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562   - วงดุริยางค์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
  • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 - วงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์
  • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  - วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-3634 - 5

** สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ โทร. 0-2218-3590 ต่อ 231

** ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3359-60

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

26 พ.ค. 2562 - 23 มิ.ย. 2562

18:00 - 20:00

254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2218-3364 - 5

โทรสาร :