กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562”
กิจกรรมปี 2562

27 พ.ค. 2562

30 มิ.ย. 2562

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562”

511 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” จัดแสดงผลงานมากถึง 159 ชิ้น

ณ พื้นที่ชั้น 1-4 ของ #หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2562  

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 -281 5360-1 หรือเฟสบุค หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2562

1

แบ่งปัน

27 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359