กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   5ศิลปินสตรีกับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย
กิจกรรมปี 2562

06 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2562

5ศิลปินสตรีกับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย

614 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้กำหนดจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์คุณภาพที่สร้างสรรค์โดยศิลปินอาวุโส ซึ่งมีทักษะและความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการทัศนศิลป์ของไท

 

ในปี 2562 นี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินสตรีในยุคต้นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแวดวงทัศนศิลป์ของไทย จึงได้จัดนิทรรศการ “5 ศิลปินสตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย” ขึ้น โดยเรียนเชิญศิลปิน ทายาท รวมทั้งผู้ที่ครอบครองผลงาน มาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าว ศิลปินสตรีอาวุโสทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 

  • หม่อมเจ้าพิไลยเลขา ดิศกุล 
  • คุณมีเซียม ยิบอินซอย 
  • หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร 
  • อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ 
  • คุณไข่มุกด์ ชูโต 

 

นิทรรศการ “5 ศิลปินสตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย” 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2562 

ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

และกำหนดให้มีการเสวนาและเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 - 281 2224 หรือ Facebook The National Gallery of Thailand

วันที่สร้าง : 04 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

06 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-2224

โทรสาร : 02-282-8525