กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
กิจกรรมปี 2562

01 มิ.ย. 2562

02 มิ.ย. 2562

10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท

353 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

"10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)" 

ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. 

 

ภายในงานพบกับ

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 หลักสูตร จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง ที่จะมาถ่ายทอดทักษะทางด้านการเกษตรที่หลากหลายให้ประชาชน และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อ เปิดลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • นิทรรศการจากทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่จะนำเสนอนวัตกรรมเด่นๆ ด้านการเกษตร อาทิ การปลูกผักในพื้นที่จำกัด ในรูปแบบต่างๆ การเพาะเห็ดนานาชนิด การทำนาโยนกล้า และการพึ่งตนเองด้านที่อยู่อาศัย 

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-529 2212 และ 087-359 7171 หรือ 094-649 2333 **

วันที่สร้าง : 30 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2562 - 02 มิ.ย. 2562

08:00 - 18:00

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171

โทรสาร : 02-529 2214