กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   คุยกันในหมู่พระวิมาน
กิจกรรมปี 2562

02 มิ.ย. 2562

คุยกันในหมู่พระวิมาน

426 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ๒๕๖๒ 

"คุยกันในหมู่พระวิมาน (NMB Talk in the Palace)"

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ณ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 • ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : เทวดานพเคราะห์และพระอภิไทโพธิบาทว์ในพิธีกรรมและความเชื่อ"
  วิทยากรโดย
  • นางสาวบุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญประเพณีราชสำนักโบราณ
  • ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อและพิธีกรรม
  • ดำเนินรายการโดย : นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

 

 • ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : รูปและสัญลักษณ์ของเทวดานพเคราะห์และพระอภิไทโพธิบาทว์"
  วิทยากรโดย
  • นายเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณ
  • นางเรียม พุ่มพงษ์แพทย์ ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทย
  • ดำเนินรายการโดย : นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

** สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์) หรือ Facebook National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่สร้าง : 29 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

02 มิ.ย. 2562

08:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493