กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร
กิจกรรมปี 2562

31 พ.ค. 2562

09 มิ.ย. 2562

งานจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร

309 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งานจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 4 หรือ The 4th Communication Arts Faculty Showcase ในธีมงาน เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่นิทรรศการชั่วคราว มิวเซียมสยาม 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอความเป็นมา ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หรือ ABAC) ผ่านชิ้นงานออกแบบสร้างสรรค์ ของเหล่าคณาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ และรวมถึงศิษย์เก่าจากคณะอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะ และมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

 

หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

อ.ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ (ผู้ประสานงาน)

089 635 6691

วันที่สร้าง : 28 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

31 พ.ค. 2562 - 09 มิ.ย. 2562

10:00 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775