กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Book Swapping June 2019 : แลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแป
กิจกรรมปี 2562

09 มิ.ย. 2562

Book Swapping June 2019 : แลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแป

600 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

Book Swapping 2019
9.6 วันที่เก้าเดือนหก 
"แลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลง"


ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
โดยขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมทุกๆ การเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เรื่องเล็กในตัวมนุษย์ จนถึงเรื่องใหญ่อย่างสังคม ชุมชน และโลก 
#เราอยากให้คุณนำความเปลี่ยนแปลงมาแลกเปลี่ยนกัน
#เพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับมือ

 

**** ลงทะเบียนที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=3660&date=eventall


นำอ่านบทกวีโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พบกันในวันที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม

กำหนดการ 
13.30 น. ลงทะเบียน 
14.00 น. อ่านบทกวีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
14.30 น. พูดถึงหนังสือว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่นำมาแลกเปลี่ยน (ท่านละ 2-3 นาที)
16.00 น. แลกหนังสือ 
17.00 น. รับประทานอาหารว่างว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

วันที่สร้าง : 24 พฤษภาคม 2562

1

แบ่งปัน

09 มิ.ย. 2562

13:00 - 17:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775