กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus ปรัชญาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
กิจกรรมปี 2562

30 พ.ค. 2562

Museum inFocus ปรัชญาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

542 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

[#MuseuminFocus2019]

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายด้านพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ Museum inFocus* 

ในหัวข้อ #ปรัชญาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามคติพราหมณ์

วิทยากรโดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ​ ประธานพระครูพราหมณ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

**หมายเหตุ** ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการบรรยาย จากเดิมวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็น วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

กำหนดการสำคัญ

13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. เริ่มการบรรยาย

15.30 น. ถามตอบและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น

16.00 น. รับประทานอาหารว่าง

 

ลงทะเบียนที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=3547&MDNID=-1

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • บุคคลทั่วไป : 02-225-2777 ต่อ 431, 432
  • สื่อมวลชน : 02-225-2777 ต่อ 518 (ชรรร)

 

*การบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา ในรูปแบบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ จากนักวิชาการ นักปฏิบัติการ ด้านพิพิธภัณฑ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5

วันที่สร้าง : 16 พฤษภาคม 2562

1

แบ่งปัน

30 พ.ค. 2562

13:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775