กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมปี 2562

31 พ.ค. 2562

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันเข้าพรรษา

281 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

 

  • เรื่อง "ความสำคัญและพุทธลักษณะของพระพุทธชินราช

โดย พรรณลักษณ์  พันธ์วนิชดำรง (ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร)

  • เรื่อง "วัตถุแห่งศรัทธา : บูชาพระพุทธชินราช

โดย ธนินทร  นิธิอาชากุล (ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก)

  • เรื่อง "วัดตระพังกระดาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โดย นุชจรี  ผ่องใสศรี (นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

  • เรื่อง "สวรรคารามบรรพต เมืองศรีสัชนาลัย

โดย วราพร รัตนวงษ์ และ จุตินาฏ บวรสาโชติ (นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-697 367 / 055-633 025 หรือ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

วันที่สร้าง : 16 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

31 พ.ค. 2562

09:00 - 15:30

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 026

โทรสาร : 055-697 367