กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรมปี 2562

18 พ.ค. 2562

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

779 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน

ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา 

 

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนทุกท่าน 

 

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา

วันที่สร้าง : 15 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

18 พ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 407

โทรสาร : 035-241 407