กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   คุยกันในสวน (NMB Talk in the Garden)
กิจกรรมปี 2562

19 พ.ค. 2562

คุยกันในสวน (NMB Talk in the Garden)

227 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "คุยกันในสวน (NMB Talk in the Garden)" 

เนื่องในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ลานพระที่นั่งบวรบริวัติ ด้านหน้าเก๋งนุกิจราชบริหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

         

กำหนดการ

  • ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยม อันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : เครื่องราชสักการะ ว่าด้วยเรื่องเครื่องโต๊ะ" วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา
  • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ชมเครื่องโต๊ะในวังหน้า" วิทยากรโดย นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์

 

* ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติเท่านั้น อัตราค่าเข้าชมชาวไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท (โต๊ะลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์)

** สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

วันที่สร้าง : 14 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

19 พ.ค. 2562

08:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493