กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ ๑ ทศวรรษพุทธศิลป์อีสาน
กิจกรรมปี 2562

22 เม.ย. 2562

21 พ.ค. 2562

นิทรรศการ ๑ ทศวรรษพุทธศิลป์อีสาน

407 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการ ๑ ทศวรรษพุทธศิลป์อีสาน

โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม 

 

ศิลปินมากฝีมือที่มีแนวการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่น คือการนำเอาจิตรกรรมมาผสมผสานเข้ากับประติมากรรมนูนต่ำได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังถ่ายทอดเรื่องราวของพุทธศาสนาและอีสานบ้านเกิดออกมาได้อย่างน่าสนใจ

 

**นิทรรศการจะจัดแสดง วันที 22 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562  

ณ ชั้น 1-3 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ**

วันที่สร้าง : 14 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

22 เม.ย. 2562 - 21 พ.ค. 2562

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359