กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ร่วมบริจาคโลหิต
กิจกรรมปี 2562

30 พ.ค. 2562

ร่วมบริจาคโลหิต

437 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สภากาชาดไทย

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

และด้วยปัจจุบันคนไทยมีความต้องการใช้เลือดสูงถึง 3,000 ยูนิตต่อวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดใหญ่และประสบอุบัติเหตุ และมีแนวโน้มในการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยหวังว่าการบริจาคโลหิตดังกล่าวก็เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไป

 

มิวเซียมสยามจึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ร่วมกันบริจาคโลหิต 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ อาคารนันทนาการ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

***** โดยผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตกับมิวเซียมสยามทุกท่าน จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าชมมิวเซียมสยามฟรี พร้อมของที่ระลึก แทนคำขอบคุณจากมิวเซียมสยาม *****

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ โทร 02-225-2777 ต่อ 520, 521

 

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=3542&MDNID=-1 

 

**หมายเหตุ**  โปรดศึกษาคุณสมบัติผู้บริจาคโลหิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิต ก่อนลงทะเบียน (มีรายละเอียดดังกล่าวในแบบฟอร์มลงทะเบียน)

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

30 พ.ค. 2562

09:00 - 15:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775