กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จินตทัศน์แห่งสายนทีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กิจกรรมปี 2562

26 พ.ค. 2562

จินตทัศน์แห่งสายนทีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

525 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 

"จินตทัศน์แห่งสายนทีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค" 

ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

  • หัวข้อเรื่อง "ภาพสะท้อนสถาบันพระมหากษัตริย์ในกาพย์เห่เรือ 

โดย อาจารย์พอพล สุกใส 

อาจารย์ภาควิชาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

  • หัวข้อเรื่อง "กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในเอกสารตะวันตก : สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์"

โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิถาวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  • หัวข้อเรื่อง "บทประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสำหรับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค"

โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ

 

  • หัวข้อเรื่อง "การขับบทเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค"

โดย ว่าที่นาวาเอกณัฐวัฏ อรา่มเกลื้อ

รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ

 

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวศรินยา ปาทา (ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร)

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ - ๔๔๖ ๘๐๕๖ หรือ Facebook National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

26 พ.ค. 2562

13:30 - 16:30

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493