กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการหมุนเวียน สัปดมราชา บรมราชาภิเษก
กิจกรรมปี 2562

24 เม.ย. 2562

31 ส.ค. 2562

นิทรรศการหมุนเวียน สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

716 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน "สัปดมราชา บรมราชาภิเษก"

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

** ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เวลา 9.00-16.00 น.) 
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) **

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

24 เม.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562

09:00 - 16:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820