กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายวิชาการเรื่อง สายธารสินค้าที่อยุธยา
กิจกรรมปี 2562

25 พ.ค. 2562

บรรยายวิชาการเรื่อง สายธารสินค้าที่อยุธยา

365 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ

เรื่อง “สายธารสินค้าที่อยุธยา” 

โดย คุณศุทธิภพ จันทราภาขจี (นักโบราณคดี ปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา)

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

 

**สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ หรือ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

25 พ.ค. 2562

13:00 - 15:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570

โทรสาร : 035-241 587