กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดรับสมัคร Museum Academy 2019
กิจกรรมปี 2562

02 พ.ค. 2562

15 พ.ค. 2562

เปิดรับสมัคร Museum Academy 2019

1059 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มิวเซียมสยามขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2019 โดยเป็นการอบรมทั้งภาควิชาการและลงลึกถึงภาคปฏิบัติการ มาร่วมเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อการสื่อสารที่ตรงใจกับผู้ชมในศตวรรษที่ 21

.

#หลักสูตร2019

- 6- 8 มิถุนายน 2562 'Lead and learn: creative museum guide' โดยพัฒนพงศ์ มณเฑียร และบุณฑริก เขมาชีวะ ผู้ก่อตั้ง Museum Minds

.

- 20-22 มิถุนายน 2562 'How to create a temporary exhibition? สร้าง นิทรรศการหมุนเวียนอย่างไร' โดย ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร และชนน์ชนก พลสิงห์ มิวเซียมสยาม

.

- 27-29 มิถุนายน 2562 'Startup Museum 101' ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และรศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

การฝึกอบรมเปิดกว้างให้กับภัณฑารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสมัครต้องระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมและความคาดหวังต่อการประยุกต์ใช้กับงานหรือความสนใจของตนเอง ทั้งนี้ผู้ร่วมชั้นเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

.

สนใจดูรายละเอียด  https://www.museumsiam.org/km-detail2.php?MID=2&CID=188&CONID=3530&fbclid=IwAR1IVWliAX_JLruR5hWwzxiP2Cb_Dne8to8dVpv2LvYpboe6cxpJTP5zDv8  

.

สมัครออนไลน์  https://bit.ly/2IT3jXI  ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.

.

หมายเหตุ โครงการฯ จัดการอบรมที่มิวเซียมสยาม ตามวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. #ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

.

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

โทร. 02 225 2777 ต่อ 431, 432 / ชนน์ชนก 081-927-9328 

อีเมล info.museumacademy@gmail.com

วันที่สร้าง : 02 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

02 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775