ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   โครงการอบรม:การทำทะเบียนและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์

โครงการอบรม:การทำทะเบียนและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์

24 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562

370 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
 
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์  จัดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก(ปีที่ ๑๖)
โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การทำทะเบียนและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์”
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หลักสูตร ๘ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์
  • มีประสบการณ์ในงานพิพิธภัณฑ์
  • มีความรักและสนใจในงานด้านพิพิธภัณฑ์

 

วันรับสมัคร : วันนี้ - วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.)

ประกาศผล : วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้)

ส่งใบสมัครมาที่ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๔ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๔๔๖-๘๐๕๖ หรือ E-mail: mpandd@hotmail.com

 

** ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://joo.gl/KKb3

*** หมายเหตุ : กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมใบสมัคร***

วันที่สร้าง : 24 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน