กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์
กิจกรรมปี 2562

11 เม.ย. 2562

14 เม.ย. 2562

สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

614 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญประชาชนร่วม "สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์" 

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

และชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “รูปเทวดานพเคราะห์ยอดบัตร” 

 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

** สอบถามรายละเอียด โทร. 02 224 1402 / 02 224 1333 **

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2562

1

แบ่งปัน

11 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493