คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เลน้อยบ้านเรา. .

ชมทะเลบัวแดง นกนานาชนิด สะพานเอกชัย และ บ้านปากประ

สวัสดีค่ะ อะเมสซิ่งไทยแลนด์ มีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงมาแนะนำ ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ทางภาคใต้และยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของประเทศไทย ทะเลสาปน้ำจึดที่จะแนะนำต่อไปนี้มีชื่อเรียกว่า “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” หรือ “ทะเลน้อย” เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพัทลุง            

พื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลน้อยเป็นที่ราบ ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าพรุเสม็ดขาว ทุ่งกระจูด ดงหญ้าชื้นแฉะ ดงแขม ดงกกกลม หาดเลน และยังเป็นพื้นที่อาศัยของนกน้ำที่สำคัญ เช่น นกกาบบัว ซึ่งวางไข่และทำรังที่นี่เพียงแห่งเดียว อีกทั้งยังมีนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่นนกอ้ายงั่ว นกตะกรุม นกกระสาแดง นกกระสานวล นกกาบบัว นกช้อนหอยดาว เหยี่ยวดำ รวมถึงนกฟินฟุต

ล่องเรือในคลองราโพ ทะเลน้อย ดื่มด่ำกับธรรมชาติบัวแดงสองข้างทาง 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี หรือ ที่เราเรียกติดปากกันว่า "สะพานเอกชัย"

หรือถนนสายบ้านไสกลิ้ง – บ้านหัวป่า เป็นสะพาน/ถนน ที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยตัวสะพานวางตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา มีระยะทาง 5.450 กิโลเมตร เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแทนที่สะพานติณสูลานนท์ สะพานนี้ยังเป็นจุดชมวิวควายน้ำที่สวยที่หนึ่ง

วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนในพื้นที่

 

การหาปลาและการยกยอ ณ คลองปากประ

อย่าลืมแวะมาเที่ยวพัทลุงกันนะคะ

เล่าเรื่องโดย นางสาวรุ่งฤดี  แก้ล่องลอย 571071269

วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา 

โทร 091-0494491

3,355 views

0

แบ่งปัน