กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปวิทยาตำนานความเชื่อและประติมาณ
กิจกรรมปี 2562

08 เม.ย. 2562

พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปวิทยาตำนานความเชื่อและประติมาณ

178 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรื่อง “พระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปวิทยา ตำนานความเชื่อและประติมานวิทยา” 

 

วิทยากรโดย

  • ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
  • นางอมรา ศรีสุชาติ ที่ปรึกษากรมศิลปากร
  • นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร
  • นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พร้อมทั้งรับชมการแพร่ภาพสดได้ทาง facebook live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

** ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสามารถลงทะเบียนได้หน้าห้องเสวนา **

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

08 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 4702 / 02-224 1370

โทรสาร : 02-224 7493