กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นาฏยประเพณีในพระราชพิธีสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาฯ
กิจกรรมปี 2562

05 เม.ย. 2562

นาฏยประเพณีในพระราชพิธีสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาฯ

350 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากรขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรื่อง “นาฏยประเพณีในพระราชพิธีสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 

โดย

  • นายประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต
  • นายจรัญ พูลลาภ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต
  • นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต (ผู้ดำเนินรายการ)

 

 

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

พร้อมทั้งรับชมการแพร่ภาพสดได้ทาง facebook live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

** ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสามารถลงทะเบียนได้หน้าห้องเสวนา **

วันที่สร้าง : 05 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

05 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493