กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา:ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมปี 2562

03 เม.ย. 2562

เสวนา:ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

314 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากรขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เรื่อง “ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

โดย

  • นายธงทอง จันทรางศุ
  • ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง 

ดำเนินรายการโดย

  • นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

** ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสามารถลงทะเบียนได้หน้าห้องเสวนา **

วันที่สร้าง : 03 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

03 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 4702 / 02-224 1370

โทรสาร : 02-224 7493