กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมปี 2562

03 เม.ย. 2562

08 เม.ย. 2562

เสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย

521 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ 

เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

  • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของแต่ละวัน  ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  • เอกสารการเสวนาทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลด ผ่านทาง QR code 
  • สามารถรับชมการแผ่นภาพสดผ่านทาง facebook live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

วันที่สร้าง : 02 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

03 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493