กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน
กิจกรรมปี 2562

03 เม.ย. 2562

04 เม.ย. 2562

ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน

275 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญน้องๆ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ กับกิจกรรม “ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน” หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1

 

ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  • เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 
  • สนใจกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองโคราช วัฒนธรรมโคราช การชมพิพิธภัณฑ์ และการวาดภาพระบายสี
  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2562 รับจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น
  • เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

*** สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044 - 009 009 ต่อ 1010 หรือ 044 - 253 097 

หรือ  http://www.koratmuseum.com/pr-museum-camp.html

 

วันที่สร้าง : 01 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

03 เม.ย. 2562 - 04 เม.ย. 2562

ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 1011

โทรสาร :