กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายพิเศษเรื่อง "บรมราชาภิเษก" 
กิจกรรมปี 2562

03 เม.ย. 2562

บรรยายพิเศษเรื่อง "บรมราชาภิเษก" 

334 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 6 

การบรรยายพิเศษเรื่อง "บรมราชาภิเษก"  โดย  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 

 

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้องหนังสือประเทศไทยฯ ชั้น 3 อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-280 9828-32 หรือเฟสบุค  National Library of Thailand

วันที่สร้าง : 01 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

03 เม.ย. 2562

13:00 - 15:00

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :