กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สารทเดือนสิบ : ประเพณีแห่งความกตัญญู
กิจกรรมปี 2562

04 เม.ย. 2562

สารทเดือนสิบ : ประเพณีแห่งความกตัญญู

487 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

"สารทเดือนสิบ : ประเพณีแห่งความกตัญญู"  

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

 

พบกับกิจกรรม

  • ฟังบรรยายพิเศษจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

- รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ผู้อำนวยการอาศรมวิทยาวลัยลักษณ์

- ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • นิทรรศการพิเศษเรื่อง "ประเพณีวันสารทเดือนสิบ"
  • ชมโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

 

** สอบถามข้อมูล โทร. 075 - 341 075 **

 

วันที่สร้าง : 29 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

04 เม.ย. 2562

ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-341 075

โทรสาร :