กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕
กิจกรรมปี 2562

12 เม.ย. 2562

16 เม.ย. 2562

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕

619 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปแต่งกายชุดไทย หรือ ผ้าไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 

โดยไม่เสียค่าเข้าชมกับกิจกรรม  “แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕” 

พร้อมรับของที่ระลึกจากทางพิพิธภัณฑ์(ของมีจำนวนจำกัด) 

 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ถึง วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชมฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากนิทรรศการ“งามสมบรมราชินีนาถ” และเรียนรู้เรื่องราวการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและชื่นชมผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ ในนิทรรศการ "ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา" 

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

1 โทร. ๐-๒๒๒๕ ๙๔๒๐ , ๐-๒๒๒๕ ๙๔๓๐ ต่อ ๐ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

2 ข้อความทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/qsmtthailand

วันที่สร้าง : 29 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562

09:00 - 16:30

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420/ (+66) (2) 225 9430

โทรสาร : (+66) (2) 225 9431