ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ขอเชิญชม 12 ห้องจัดแสดงใหม่

ขอเชิญชม 12 ห้องจัดแสดงใหม่

708 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม 12 ห้องจัดแสดงใหม่ : ประวัติศาสตร์ ช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ วันอาทิตย์  (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

**สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ , ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ หรือ https://www.facebook.com/nationalmuseumbangkok/

วันที่สร้าง : 28 มีนาคม 2562

2

แบ่งปัน