กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิชาการ “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย”
กิจกรรมปี 2562

28 เม.ย. 2562

สัมมนาวิชาการ “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย”

775 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย” 

ตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มภาษาและวรรณกรรม โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ - ๕ ต่อ ๓๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ
  • สำหรับผู้สนใจสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ (รับจำกัด)

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoi4mMwclCBYZRvS1HTs3ORI2k5Yie0xjwh48q6xOTriE0UA/viewform

วันที่สร้าง : 27 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

28 เม.ย. 2562

08:30 - 17:00

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :