กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus วังหน้านฤมิตฯ
กิจกรรมปี 2562

28 มี.ค. 2562

Museum inFocus วังหน้านฤมิตฯ

759 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายด้านพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ 

Museum inFocus* ในหัวข้อ #วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่ 
วิทยากรโดย คุณสิริกิติยา เจนเซน

 

เล่าเรื่องเบื้องหลังก่อนจะเป็น ‘นัยระนาบนอก อินซิทู: แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน’ (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) นิทรรศการบอกเล่าพื้นที่วังหน้า ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์นิทรรศการในประเทศไทย การร้อยเรียงเรื่อง และการเล่าประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ ความคิด และกระบวนการที่หลากหลาย 

.

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

 

กำหนดการสำคัญ
13.00 ลงทะเบียน
13.30 เริ่มการบรรยาย “วังหน้านฤมิต จากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่”
15.30 ถามตอบและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นด้านพิพิธภัณฑ์ ประวติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม
16.00 รับประทานอาหารว่าง

 

ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/j1cMCy 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บุคคลทั่วไป: 02-225 2777 ต่อ 431, 432, 081-912 0400 (ชนน์ชนก)
สื่อมวลชน: 02-225 2777 ต่อ 518 (ชรรร)

 

*การบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา ในรูปแบบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ จากนักวิชาการ นักปฏิบัติการ ด้านพิพิธภัณฑ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5

วันที่สร้าง : 18 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

28 มี.ค. 2562

13:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775