กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ชมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมปราจีนบุรี
กิจกรรมปี 2562

22 มี.ค. 2562

เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ชมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมปราจีนบุรี

261 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี บวงสรวงพระคเณศศิลา เมืองศรีมโหสถ และ เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการโครงการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปี ๒๕๖๒ "เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ ชมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมปราจีนบุรี และภาคตะวันออก"

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี


  • กิจกรรมภาคเช้า: ร่วมพิธีบวงสรวงพระคเณศศิลาเพื่อเป็นสิริมงคล และชมนิทรรศการถาวรโฉมใหม่
  • กิจกรรมภาคบ่าย: การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ

เรื่อง "พระคเณศ คติความเชื่อและการบูชา" 
โดย คุณเด่นดาว ศิลปานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เรื่อง "จากเบื้องหลัง สู่งานเบื้องหน้า และรูปแบบสันนิษฐาน พระคเณศศิลา เมืองศรีมโหสถ"
โดย คุณวัชรี ชมภู
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

* ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน รับจำนวนจำกัด เพียง ๔๐ ที่นั่ง 

** สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี : Prachinburi National Museum หรือโทร ๐๙๘๘๒๙๕๖๔๗ (คณิตกุล)

วันที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

22 มี.ค. 2562

08:30 - 15:30

ถนนปราจีนอนุสรณ์
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ : 037-211 586

โทรสาร :