กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend
กิจกรรมปี 2562

16 มี.ค. 2562

17 มี.ค. 2562

โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend

388 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม 

"โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend"

 

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -15.00 น. 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการตามปกติ) 

 

** สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1198 หรือประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773 **

วันที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562

09:00 - 15:00

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท
แขวง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773

โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522