กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มหกรรมโขน:มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
กิจกรรมปี 2562

30 มี.ค. 2562

มหกรรมโขน:มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

630 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

จัดงาน "มหกรรมโขน:มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ"

 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 จัดการแสดงโขนสัญจร 4 ภูมิภาค ให้ประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับชมการแสดงฟรี !!

 

 

  • วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
  • วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา
  • วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
  • วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

30 มี.ค. 2562

16:00 - 19:00


ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-242 286

โทรสาร : 035-242 284