กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ:เงาสะท้อนแห่งชีวิต
กิจกรรมปี 2562

12 มี.ค. 2562

12 เม.ย. 2562

นิทรรศการ:เงาสะท้อนแห่งชีวิต

348 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการผลงานศิลปกรรมย้อนหลัง 36 ปี “เงาสะท้อนแห่งชีวิต” ของมานพ สุวรรณปินฑะ

ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 12 เมษายน 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

วันที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

12 มี.ค. 2562 - 12 เม.ย. 2562

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359