กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สด๊กก๊อกธม มหัศจรรย์แห่งรักษ์และศรัทธา
กิจกรรมปี 2562

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

สด๊กก๊อกธม มหัศจรรย์แห่งรักษ์และศรัทธา

332 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ขอเชิยร่วมงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และงานแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม 

"สด๊กก๊อกธม มหัศจรรย์แห่งรักษ์และศรัทธา" ประจำปี 2562 

 

ภายในงานพบกับ

  • กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม
  • กิจกรรมประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • ไฮไลท์สุดพิเศษ "ชมพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาท"

วันที่สร้าง : 13 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562

บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ 9
ตำบลโคคลาน
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ : 037-212 610, 037-212 296

โทรสาร :