กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา : เขามอ ศิลปะ และสวนไทย
กิจกรรมปี 2562

17 มี.ค. 2562

เสวนา : เขามอ ศิลปะ และสวนไทย

357 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "เขามอ ศิลปะ และสวนไทย"


โดยวิทยากรพิเศษ

  • ดร.พรธรรม ธรรมวิมล

- หัวข้อ “เขามอ มรดกภูมิสถาปัตยกรรมไทย จากแนวคิดสร้างสรรค์ถึงการอนุรักษ์”

  • ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง

- หัวข้อ “สวนไทยและเขามอจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์”

  • คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

- หัวข้อ "จากเขามอสู่งาน ข้ามจักรวาล”

ดำเนินรายการโดย คุณยศพล บุญสม

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562
ลงทะเบียนเวลา 9:30 น.
กิจกรรมการเสวนาเวลา 10:00 - 17:30 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พร้อมกันนี้จะมีกิจกรรมชมกรณีศึกษา งานเขามอที่วัดสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

 

หมายเหตุ : **เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงต้องขออนุญาตปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนกำหนด และจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์**

 : หากมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก อาจมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยืนยันกลับทาง e-mail

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094 - 513 4778 

 

วันที่สร้าง : 13 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

17 มี.ค. 2562

09:30 - 17:30

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493