กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการภาพถ่าย "Change"
กิจกรรมปี 2562

16 มี.ค. 2562

31 มี.ค. 2562

นิทรรศการภาพถ่าย "Change"

480 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มิวเซียมสยาม

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "Change" ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงบันดาลใจจากดอยสู่เมือง จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 -31 มีนาคม 2562 ณ มิวเซียมสยาม ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผลงานจากช่างภาพรุ่นใหม่ อาทิ...

  • รัมภาพร วรสีหะ - ช่างภาพสาวรุ่นใหม่ที่มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์
  • วีระกิตติ์ ชื่นภาณุวัฒน์ - ช่างภาพสาย Commercial ที่ฝากผลงานไว้มากมาย
  • กัณกวี กาญจนะเดชะ - ช่างภาพสาย City Scape ที่โด่งดังในต่างประเทศ

พิเศษ! ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 แบ่งปันประสบการณ์ในเสวนา "Photo Talk: พูดด้วยภาพ" ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ มิวเซียมสยาม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-252-7114 ต่อ 332 หรือ FB มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

วันที่สร้าง : 12 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

16 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775