กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โขนสัญจร
กิจกรรมปี 2562

09 มี.ค. 2562

โขนสัญจร

374 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
เชิญชมการแสดงโขนสัญจรถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”      วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เริ่มแสดง เวลา 17.30 – 19.30 น. บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่      กำหนดการแสดงโขนสัญจรถิ่นล้านนา จ.เชียงใหม่
  • 17.30 น. การแสดงถวายพระพร ชุด “เหนือหัวแห่งข้าเจ้า”
  • 17.45 น. การแสดงเบิกโรง ชุด “เผ่าพงศ์อสุรา”
  • 18.00 น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สำมะนักขาก่อศึกแห่งอสุรา”
 

วันที่สร้าง : 08 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

09 มี.ค. 2562

17:30 - 19:30

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 114 110

โทรสาร : 053 - 114 196