กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม "เยี่ยมยลชมพิพิธภัณฑ์"
กิจกรรมปี 2562

08 มี.ค. 2562

10 มี.ค. 2562

กิจกรรม "เยี่ยมยลชมพิพิธภัณฑ์"

317 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
กิจกรรม "เยี่ยมยล ชมพิพิธภัณฑ์" ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม เวลา 10.00 - 18.00 น.      **ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถบริการมายังสถานที่ต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในภาพเลยครับ**


 

วันที่สร้าง : 08 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

08 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562

10:00 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775