กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปะเซรามิค: ภาชนะ-พา-ชนะ
กิจกรรมปี 2562

10 มี.ค. 2562

30 มี.ค. 2562

นิทรรศการศิลปะเซรามิค: ภาชนะ-พา-ชนะ

382 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการ

ศิลปะเซรามิค “ภาชนะ-พา-ชนะ” (POTs-The - Vessels)

โดย สมาคม Potters of Thailand ระหว่างวันที่ 10 - 30 มีนาคม 2562 

ณ อาคาร 6 (ตึกใต้) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

นิทรรศการศิลปะเซรามิค “ภาชนะ-พา-ชนะ” (POTs-The - Vessels) เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินและช่างฝีมือทางด้านงานศิลปะเซรามิคที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จำนวน 12 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สวีเดน และไทย

 

แนวคิดหลักของนิทรรศการ คือ การนำเสนอความงามในอีกแง่มุมหนึ่งของงานเซรามิค ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานหลักในฐานะ “ภาชนะ” ที่แสนธรรมดา อย่างถ้วย จาน ชาม ฯลฯ ทว่าหากแต่ศิลปินผู้สร้างงานได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับความสามัญนี้ ประหนึ่งความงามในอุดมคติ ด้วยความตระหนักว่า ดินคือวัสดุที่เปลี่ยนสภาพได้อย่างไม่จำกัด ในการสร้างงานจากดิน การแตก ชำรุดและเสียหาย ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้น ความคาดหวังของผู้สร้างสรรค์ จึงถูกท้าทายอยู่เสมอ บนเส้นทางการต่อสู้และพากเพียรสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานเซรามิค กับ ดิน จึงมีสถานะเป็นเสมือนมิตรสหายที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการต่อสู้พากเพียรสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวมานี้ มิได้มีเป้าหมายเพื่อชัยชนะเหนือผู้สร้างสรรค์คนอื่น หากแต่เป็นไปเพื่อการชนะตนเอง บนพื้นฐานประสบการณ์และความเข้าใจของศิลปินแต่ละคน

 

**พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)**

วันที่สร้าง : 08 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

10 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-2224

โทรสาร : 02-282-8525