กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา
กิจกรรมปี 2562

06 มี.ค. 2562

28 เม.ย. 2562

วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา

1617 ผู้เข้าชม

3

แบ่งปัน

นิทรรศการ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” 

(In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) 

 

ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 

(ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่สร้าง : 08 มีนาคม 2562

3

แบ่งปัน

06 มี.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 4702 / 02-224 1370

โทรสาร : 02-224 7493